Starzenie się skóry jest procesem naturalnym, polegającym na spowolnieniu procesów