Usuwanie bardzo drobnych pajączków lepiej wykonywać metodą przezskórnej obliteracji laserowej.